Home
LEX EST QUOD NOTAMUS.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.