Home

Szanowni Klienci,
Informujemy, że w tych ciężkich dniach nasza Kancelaria stara się funkcjonować normalnie dla Wszystkich potrzebujących naszej pomocy, w stałych godzinach.
Jednakże w trosce o zdrowie nas Wszystkich podjęliśmy ograniczenia w działalności. W związku z tym prosimy o bezwzględny kontakt telefoniczny lub mailowy przed przybyciem, przekazywanie wszelkich informacji drogą elektroniczną w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum.
Liczymy, że ta sytuacja nie potrwa długo.
Pozdrawiamy
Wojticsek i Maschke Notariusze
Spółka partnerska.

LEX EST QUOD NOTAMUS.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.